GPS-cursorinstellingen

 

Ga naar [ Beeld / Eigenschappen / Hoofdkaartvenster / GPS-cursor ] voor instellingen voor de cursor.

 

 

 

 

Door op de knop [ Toepassen op alle kaartvensters ] te klikken zullen de instellingen uit deze instellingengroep voor alle kaartvensters hetzelfde gebruikt worden.