Het Beeldscherm

 

Na het opstarten van WinGPS 5 wordt het hoofdscherm zichtbaar. Aan de bovenkant van het hoofdscherm bevinden zich de menubalk en knoppenbalk die toegang geven tot de functies van WinGPS 5.

 

 

In het midden van het hoofdscherm vindt u het kaartvenster waar de kaarten als één grote kaart getoond worden.

Het Kaartvenster toont de geïnstalleerde en geselecteerde DKW2-kaarten met daarop de GPS-positie, mits er een GPS-ontvanger is aangesloten.

 

Aan de onderkant van het hoofdscherm bevindt zich de statusbalk die informatie verstrekt over onder andere de positie onder de muispijl, de datum en tijd.

 

Linksonder in deze balk staat de geografische positie van de muiscursor, gevolgd door de datum en de tijd. Als er geen GPS-ontvanger is aangesloten zal de systeemdatum en -tijd worden getoond. Is er echter een GPS-ontvanger aangesloten en de communicatie is gestart dan zal hier de datum en tijd van de GPS-ontvanger getoond worden.