Kaartvenster

Hoofdkaartvenster

Het grote kaartvenster van WinGPS 5 toont de kaarten die aangevinkt zijn via kaartbeheer. De kaarten worden aaneengesloten als één grote kaart op het scherm weergegeven. In de linkerbovenhoek van het kaartvenster staat de schaal. De eenheden van deze schaal zijn afhankelijk van de instellingen in het scherm Regio-eigenschappen. Daaronder bevind zich de kompasnaald, deze pijl wijst altijd richting het noorden van de kaart.

Actieve kaart

Kaartvolgorde

Omdat in WinGPS 5 de kaarten als één geheel worden weergegeven, kan het voorkomen dat meerdere kaarten elkaar (gedeeltelijk) overlappen. Daardoor is de kaart die weergegeven moet worden soms niet (volledig) zichtbaar. U kunt de kaartvolgorde aanpassen met behulp van een rechtermuisklik op de kaart.

 

Navigatie

Als een GPS-ontvanger is aangesloten op het systeem en de communicatie is gestart, dan worden onder andere de huidige GPS-positie, de koers en het huidige traject op de kaart weergegeven. Het kan voorkomen dat de GPS-positie buiten beeld ligt. Om snel de GPS-positie op te zoeken wanneer de communicatie aan staat, kunt u een volgmodus selecteren. Heeft u een volgmodus geselecteerd, dan is de GPS-positie altijd in het midden van het kaartvenster zichtbaar. Wanneer de communicatie uit staat dan kunt u de laatste GPS-positie opzoeken door in het kaartvenster op de rechtermuisknop te drukken en in het pop-up menu dat dan verschijnt [ GPS / Zoek GPS-positie ] of op-toets te drukken.

 

Informatieschermen

WinGPS 5 biedt verschillende informatieschermen. Deze schermen kunnen zowel 'drijvend' ( zie bovenste plaatje) als 'verankerd' (zie onderste plaatje) in het kaartvenster worden weergegeven.

 

Om een informatiescherm te veranderen van een drijvend scherm naar een verankerd scherm zet u de cursor van uw muis op het betreffende informatiescherm en houdt de linkermuisknop ingedrukt. Sleep dan, om een scherm links of rechts te verankeren een 'drijvend' scherm naar een kant van het kaartvenster.

 

Als een scherm links of rechts verankerd is kunt u dit eenvoudig 'drijvend' maken door op dezelfde manier het scherm van de rand van het kaartvenster af te slepen. Een aantal schermen kan ook aan de boven- of onderkant van het kaartvenster worden verankerd.