Eigenschappen Regio

 

Via [ Bestand / Eigenschappen / Regio ] kunnen diverse zaken standaard ingesteld worden.