Instrumentenstatus

 

Dit scherm is onderdeel van het navigatie-info scherm. U kunt door instrumenten aan te sluiten of door zelf goede waarden op te geven (wanneer u het daarvoor benodigde instrument niet heeft aangesloten), veel gegevens tonen in WinGPS 5.

 

Met de knop kunt u het instrumentstatuspaneel inklappen om ruimte te besparen wanneer u de informatie op het instrumentstatuspaneel (tijdelijk) niet nodig heeft.

 

 

 

 

Tip: De gegevens worden ook weergegeven in het kaartvenster als vectoren. Door de uiteinden van vectoren vast te pakken en te verslepen kunt u de waarden ook wijzigen. De vectoren in het kaartvenster zijn snel aan- of uit te zetten via de knop op de knoppenbalk of via de beeldeigenschappen. Direct onder het eerste scherm staat informatie over de laylines, oftewel de hoek waaronder u kunt zeilen.

 

Ziet u dit vlak met laylines niet staan? Dan dient u eerst de laylines aan te zetten via [ beeld / eigenschappen / hoofdkaartvenster / GPS-cursor ]. Dan ziet u ook de laylines als vectoren aan uw schip op de kaart.

 

Door een vinkje te zetten voor Leeway en Stream worden deze waardes getoond in het scherm van instrumentenstatus. Ook worden deze waardes dan meegenomen bij het plotten van uw schip op de kaart. Wanneer u het schip schuin of omgekeerd over de kaart ziet varen, dan kloppen de cijfers bij stream en/of heading niet. Dit kan komen door een Log die verkeerde data doorstuurd of door verkeerde stromingsdata. Zet de vinkjes bij Leeway en Stream uit om deze waardes niet te gebruiken en uw schip wordt weer recht op de kaart getekend.

 

Let op: U kunt waarden in het instrumentstatuspaneel alleen zelf aanpassen wanneer u niet het bijbehorende instrument heeft aangesloten.