Routepunten bewerken

 

Elk routepunt kan apart worden bewerkt. Open daarvoor eerst het routebewerkmenu met.

 

Zorg dat de knop routepunt toevoegen uit staat en klik op het routepunt dat u wilt bewerken. Deze wordt nu rood, met een rode cirkel er omheen.

 

Klik nu op de knop 'Routepunteigenschappen bewerken' .

 

 

In principe houdt WinGPS rekening met de gegevens die door u zijn ingesteld of gedownload. Zoals de wind en stroming, maar ook de standaardinstellingen van de route en de eigenschappen van uw schip bij [ Bestand / Eigenschappen / Schip ]. Maar u kunt de gegevens hier ook handmatig invullen.

 

Als u op dit routepunt wilt verblijven, dan kunt u dat hier voor dit specifieke routepunt instellen bij verblijf. Wanneer u het droogvallen aan heeft staan, dan zal er automatisch een verblijf worden gepland. Ook zal WinGPS eerst kijken naar uw instellingen bij de planner, bijvoorbeeld of u heeft aangegeven enkel overdag te willen varen.

 

[ Zie ook: Routes uitzetten over ondiepte, radius en getijstations ]