Updaten van WinGPS 5 en/of de kaarten

 

Er zijn verschillende manieren om te weten te komen of er een update is.

 

 

Er is een verschil tussen updaten en upgraden:

 

Updates zijn gratis aanpassingen/verbeteringen die automatisch beschikbaar worden gesteld.

Upgrades zijn betaalde updates tussen twee versies (bv. van een 2015-editie naar een 2016-editie, of van WinGPS Navigator naar WinGPS Pro).

 

Let op: Tijdens het bijwerken van WinGPS en/of de kaarten vraagt Windows vaak om toestemming. Het kan zijn dat deze vraag om toestemming van Windows áchter WinGPS komt te staan waardoor het lijkt alsof er niets gebeurt. U kunt dit voorkomen door WinGPS niet als volledig scherm te zetten en daarna de updates binnen te halen. De vraag om toestemming ziet u dan onder in uw scherm op de taakbalk van Windows knipperen.

 

[ Zie ook: Nieuwscentrum, DKW Manager, Kaarten bijwerken en Kaarten downloaden ]