GRIB-beheer

 

Via [ Navigatie / GRIB-beheer ] kunt u GRIB-files downloaden, bijwerken, laden en verwijderen. In dit scherm kunt u ook parameters en GRIB-bestanden markeren die u wilt zien in het kaartvenster. U kunt afzonderlijke GRIB-files en parameters activeren in WinGPS door ze te markeren in de kolom Actief.

 

 

De lijst toont voor elk GRIB-bestand wat er beschikbaar is (stroming, luchtdruk, neerslag, wind). Daarnaast toont het de tijdspanne die de parameter beslaat en het niveau waarop de parameter geldig is. Bij wind kunt u ook nog een niveaufactor instellen. Deze niveaufactor kunt u gebruiken om de windsnelheden om te zetten naar het voor u belangrijke niveau, waarbij alle windsnelheden worden vermenigvuldigt met de ingestelde factor. U wijzigt de niveaufactor door er op te dubbelklikken.

 

Ook kunt u voor de meeste onderdelen de kleur instellen. Die kleur wordt gebruikt bij het tonen van de gegevens in het kaartvenster. Om de kleur te wijzigen klikt u op het gekleurde vierkantje voor de naam. Dit geldt niet voor neerslag.

 

 

Let op: Wanneer er een groot aantal GRIB-bestanden ouder dan een week in WinGPS staan, zal WinGPS voorstellen om die bestanden niet meer in te lezen. Een groot aantal GRIB-bestanden kan namelijk veel geheugen gebruiken en het systeem vertragen.

 

Klik op het afspeelicoontje hiernaast voor een voorbeeldfilmpje.

 

[ Zie ook: GRIB-files voor weer en stroming ]