AIS-targetlijst

 

Wanneer er een AIS-ontvanger is aangesloten als instrument dan kunnen via [ Instrumenten / AIS / Targetlijst ] of Ctrl-A alle ontvangen gegevens van AIS-targets getoond worden. Er zijn verschillende kolommen met gegevens beschikbaar. U kunt aangeven welke kolommen u wél en en welke kolommen u niet wilt zien. Ook kunt u door op de kopregel van een kolom te klikken de sortering van de lijst aanpassen.

 

Wanneer u een AIS-target selecteert zal het AIS-targetinformatiescherm geopend worden en zal het geselecteerde target in het kaartvenster worden geaccentueerd.

 

Opties

Beschikbare kolommen

Er zijn 26 verschillende kolommen beschikbaar. Standaard staan de meest nuttige in beeld maar als u er nog meer (of minder) wilt zien kunt u dat selecteren via [ Opties ]. De meeste afkortingen kunt u vinden in de verklarende woordenlijst (Glossary). Ook vindt u hier op internet een totaaloverzicht.