Routenetwerk

 

Het routenetwerk omvat de kustwateren van Nederland, de binnenwateren van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Zweden, Frankrijk en de Oostzee. Het routenetwerk kan via het Nieuwscentrum worden geüpdate. Na het invoeren van de eigenschappen van het schip wordt rekening gehouden met openingstijden en doorvaarthoogtes van bruggen en sluizen, stroming en wind.

 

 

Klik op uw vertrek- en bestemmingspunt en de meest optimale route wordt getekend, afhankelijk van uw schip en instellingen. De tijd voor het uitzetten en optimaliseren van een route is teruggebracht tot hooguit enkele minuten.

 

De informatie over de Nederlandse vaarwegen is gebaseerd op het VIN-netwerk. VIN is de database van Rijkswaterstaat. Echt alles wat u maar over vaarwegen en kunstwerken zou willen weten is daarin te vinden, bijvoorbeeld brughoogten, maar ook de bedieningstijden van bruggen en sluizen.

 

Zet bij [ beeld / eigenschappen / hoofdkaartvenster / routes ] een vinkje bij toon niet bevaarbare routedelen waarmee u in één oogopslag kunt zien waar u mag/kunt varen. De vaarwegen waar niet mag/kunt varen worden in een andere kleur weergegeven.

 

[ Zie ook: beperkingen op het waterwegennetwerk en routes uitzetten over het routenetwerk ]