Beperkingen op het waterwegennetwerk

 

De meeste vaarwegen in het binnenland en enkele vaarroutes op zee zijn niet onbeperkt bevaarbaar. De routeplanner in WinGPS 5 houdt rekening met de meeste beperkingen en berekent dan zo nodig een alternatieve route. Informatie over de eigenschappen van de vaarweg zijn vindbaar door op de vaarweg te klikken; hier in staan ook gegevens over de beperkingen wanneer die van toepassing zijn.

 

 

Éénrichtingverkeer

Sommige vaarwegen zijn slechts bevaarbaar in één richting. Dit wordt aangegeven in WinGPS en de routeplanner houdt hier rekening mee.

Scheepsklasse

Sommige vaarwegen zijn alleen bestemd voor beroepsvaart of juist alleen voor recreatievaart. Hier houdt WinGPS 5 eveneens rekening mee. Het is mogelijk om de eigen scheepsklasse in te stellen via [ Bestand / Eigenschappen / Schip ].

Onbevaarbare vaarwegen

Sommige vaarwegen zijn onbevaarbaar vanwege een algemeen vaarverbod of zijn te gevaarlijk om te bevaren wegens verzandingen, stroomversnellingen, waterkrachtcentrales of watervallen. Soms is het wel mogelijk om er te kanoën of te roeien. In WinGPS wordt dat aangegeven en het is dan onmogelijk om daar een route te plannen.

 

 

Maximale afmetingen

De meeste binnenwateren zijn niet bevaarbaar voor de grootste schepen. Naast dat het formaat van bruggen en sluizen geen grotere schepen toelaat, komt het veel voor dat vaarwegbeheerders nadere beperkingen afkondigen, bijvoorbeeld ter bescherming van de oevers. Wanneer een maximale hoogte gedefinieerd is, dan is het meestal niet mogelijk om te varen met een hoger schip dan de aangegeven maximale hoogte. De maximale breedte en lengte spreekt voor zich. Bij de maximale diepgang moet men bedenken dat dit meestal een streefdiepte is. De feitelijke diepte van de vaarweg kan groter of kleiner zijn, afhankelijk van het onderhoudsniveau van de vaargeul en/of de waterstand van de rivier. De routeplanner in WinGPS houdt rekening met de maximale afmetingen.

Vergunningen

Een enkele keer komt het voor dat het bevaren van sommige vaarwegen alleen toegestaan is wanneer de schipper een vergunning van de vaarwegbeheerder heeft. Dit wordt aangegeven in WinGPS, maar de routeplanner houdt hier geen rekening mee. De link 'Meer informatie' verwijst naar de pagina op de website van de vaarwegbeheerder, waar meer informatie staat over de vergunning die noodzakelijk is (zie afbeelding).

 

 

Maximumsnelheid

De maximumsnelheid van vaarwegen wordt weergegeven in WinGPS en de routeplanner houdt hier ook rekening mee. U kunt dit negeren door dit in te stellen bij [ Bestand / Eigenschappen / Planner], of door de snelheid van uw schip aan te passen.

Overige beperkingen

Er zijn nog een aantal beperkingen waar WinGPS vooralsnog geen rekening mee houdt. Dit betreft seizoensgebonden afsluitingen, beperkingen als gevolg van stremmingen, het verbod om in de nacht te varen, of het verbod voor bepaalde type boten (motorboten, zeilboten, roeiboten, elektroboten). Wij zijn echter wel bezig te kijken of we dit kunnen implementeren.

Andere vaarwegeigenschappen

Informatie over de naam van de vaarweg en sectie, de kilometrering, informatie over blokkanalen en meldkanalen wordt ook weergegeven in WinGPS.