Werken met DKW Builder of DKW Builder Lite

 

In deze summiere handleiding gaan wij uit van de betaalde versie DKW Builder. Het programma zelf heeft ook een uitgebreide eigen Help-file waar de werkwijze voor het kalibreren duidelijk stap voor stap wordt uitgelegd.

 

Let op: De gratis versie DKW Builder Lite heeft diverse beperkingen ten opzichte van de betaalde versie.

 

Uitgangspunt is een kaart in .jpg of .bmp formaat. Voor iedere kaart moet u daarna voor 2 of 3 punten de coördinaten opgeven (bijvoorbeeld linksonder en rechtsboven). Dit wordt kalibreren genoemd. Ook moet u de rand van de kaart aangeven zodat u een mooi aansluitende kaartenset kunt maken. Alles buiten de rand wordt niet getoond in WinGPS 5.

 

U kunt een kaartenset maken uit losse (zelf) gescande kaarten (bijvoorbeeld A4) of screenshots uit Google Earth™ die onderling enige overlap hebben. WinGPS plakt deze, mooi aan elkaar, mits goed gekalibreerd en met goed aangegeven randen.

 

Als u van elke losse overlappende kaart de randen verwijdert kunt u deze m.b.v. een panoramaprogramma, zoals Autostitch, automatisch aan elkaar laten plakken, om vervolgens deze als één geheel te kalibreren en de (complexe) rand ervan aan te geven.