Legenda

 

De legenda of legende is het gedeelte van een kaart waarop wordt uitgelegd wat de afzonderlijke kaartsymbolen betekenen. Via [ Kaarten / Legenda ] of Ctrl + L kunt u dit scherm openen. U vindt hier een verklaring voor alle op de kaart gebruikte symbolen en teksten voor bebouwing, betonning, grenzen, havens, enzovoorts.

 

Als er geen legenda is gekoppeld aan een kaart, dan kan het legendascherm nog wel worden opgeroepen maar dan verschijnt een lege legenda. De legenda kan zowel drijvend op als verankerd in het kaartvenster worden getoond. Onderaan in het scherm kunt u uit de lijst eventueel een andere kaart selecteren waarvan u de bijbehorende legenda wilt tonen.