De NMEA-monitor

 

Aan- en uitzetten gaat via [ Instrumenten / NMEA-Monitor ]. U kunt via de NMEA-monitor controleren of en zo ja welke NMEA-berichten er op de in het instrumentbeheer geselecteerde poorten binnenkomen of uitgaan.

 

 

U kunt voor zowel de invoer als uitvoer aan de rechterkant een poort kiezen waarvan u de gegevensstroom wilt zien.

 

 

Let op: Bij een GPS-signaal begint elke regel mer $GP met daarachter nog 3 letters. Wat die afkortingen van de GPS-berichten betekenen vindt u in de glossary (verklarende woordenlijst).