Eigenschappen Regio

 

Via [ Bestand / Eigenschappen / Regio ] kunnen diverse zaken standaard ingesteld worden.

 

 

 

Positie weergave geeft aan volgens welk formaat de posities in WinGPS 5 worden getoond. Daarbij kunt u kiezen uit: