Ankerwacht

 

De ankerwacht is een functie die u waarschuwt als het schip zich verplaatst terwijl u voor anker ligt. U bereikt deze functie via [ Navigatie / Ankerwacht ]. Zodra u deze functie activeert zal op uw huidige positie een rood anker symbool met een cirkel er omheen worden getoond. Wanneer u meer dan een door uzelf op te geven radius verplaatst ten opzichte van de ankerplaats zal WinGPS visueel en hoorbaar een alarm geven. Houd rekening met stroom, eb en vloed, het draaien van de wind en lengte van de ankerlijn/ketting.

 

 

 

Let op: Voor deze functie moet de computer constant aan staan. Zet als u gaat slapen het geluidsniveau luid genoeg zodat u er wakker van wordt. Onthoud wel dat dit gedurende de hele ankerperiode stroom kost!

 

Tip: Zet bij [ Instrumenten / Instrumentbeheer / GPS-ontvanger / Eigenschappen ] op het tabblad filtering het GPS-filter aan. Zo wordt u niet gewekt door storingspieken en snelle variaties in de GPS-positie.