Routebewerkbalk

 

Voor het bewerken van routes gaat u naar [ Routes / Routebeheer / Selecteer een route / Bewerken ] of u klikt op . Als de bewerkmodus aanstaat, wordt aan de linkerkant van het scherm een verticaal submenu zichtbaar.

 

Routepunt toevoegen : schakel deze optie in om nieuwe routepunten in het kaartvenster te kunnen klikken. Zet deze knop tussendoor altijd uit om te voorkomen dat u per ongeluk steeds een routepunt plaatst.

Routepunt verplaatsen : schakel deze optie in als u bestaande routepunten wilt kunnen verplaatsen. U doet dat door een bestaand routepunt met de linker muisknop te verslepen. (zorg dat toevoegen en verwijderen uit staan).

Routepunt verwijderen : in deze modus kunt u routepunten verwijderen door op het te verwijderen routepunt te klikken. U kunt in deze modus geen routepunten maken of verplaatsen.

Routepunteigenschappen/instellingen wijzigen : (Naam, radius, enzovoorts). Aan ieder routepunt kan een verblijfstijd worden gekoppeld voor als u wilt overnachten of een restaurant wilt bezoeken. Klik hier voor verdere toelichting.

Routepunt zoeken : zoek vooraf ingestelde routepunten. Handig bij het uitzetten van routes.

Route-eigenschappen wijzigen : (Naam, starttijd en routeplanning)

Lijst (tabel) van alle routepunten : in de route waar u mee bezig bent. U kunt daar allerlei waarden van de routepunten kunt wijzigen. Voor het werken in de tabel route-overzicht klik hier.

 

Let op: Als u klaar bent met het bewerken van de route dan kunt u de route-bewerkmodus verlaten, door op het icoon te drukken of [ Routes / Bewerk route ]te kiezen.

 

Let op: Wanneer u een routepunt tussen twee bestaande routepunten wilt invoegen, kunt u dat doen door op de lijn tussen de twee bestaande routepunten te klikken.

 

Let op: Routepunt toevoegen en Routepunt verplaatsen staan standaan aan.