Logboek standaardinstellingen

 

Met [ Logboek / Standaardinstellingen ] stelt u in hoe de ingaven van een logboek worden getoond.

 

 

U kunt de volgende instellingen wijzigen via dit scherm:

 

U kunt het automatisch loggen starten of stoppen met de knop op de hoofdknoppenbalk . Onder deze knop vind u ook enkele opties m.b.t. het bijhouden van het logboek.

en Automatisch loggen starten of stoppen. Deze 2 opties staan NIET standaard in de hoofdknoppenbalk, maar kunnen indien gewenst worden toegevoegd.

 

Tip: Als de vectorknop op de knoppenbalk aanstaat en de windvector wordt getoond, dan wordt deze ook in het logboek opgenomen als automatisch loggen is aangezet.