Logboekingaven

 

Tabblad Algemeen

U kunt zelf een nieuwe ingave maken in een logboek. U start met [ Logboek / Actief logboek / Nieuwe ingave / Algemeen ]. Hier kunt u de nieuwe ingave een naam geven en eventueel extra informatie invoeren. Ook kunt u hier de tijd van de ingave aanpassen.

 

 

Tabblad Navigatie

Als uw GPS-ontvanger is aangesloten, dan wordt informatie automatisch aan het logboek toegevoegd.

U kunt op dit tabblad bij 'Toon GPS-status en instrumentstatus in het logboek' ook aangeven of u die informatie ook in het logboek wilt opnemen.

Eventueel kunt u informatie, zoals de positie, snelheid, windinformatie en andere informatie handmatig invoegen als uw instrumenten niet zijn aangesloten.

Tabblad Bestanden en Links

U kunt per logboekingave bestanden, zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, geluidsbestanden of programma's of links naar internetpagina's opnemen.

 

 

Afbeeldingen zullen automatisch in de logboekweergave worden getoond. Naar andere bestanden zal een verwijzing worden opgenomen. U kunt deze verwijzingen op het tabblad [ Bestanden & Links ] toevoegen, bewerken of verwijderen.

 

 

Wanneer u klaar bent met het ingeven van de informatie, drukt u op [ OK ] en zal de ingave worden toegevoegd aan het logboek.