Logboek

 

Een logboek is een boek waarin gebeurtenissen worden bijgehouden. Ook in de middeleeuwse scheepvaart gebeurde dat al nauwkeurig. Oorspronkelijk was het een boek waarin alleen de log (snelheidsmetingen) werd bijgehouden. Later werd een logboek meer een 'scheepsjournaal' waarin ook het weer, de logstand en de zeilvoering werden bijgehouden.

 

Het algemene doel van een logboek is dat later teruggelezen kan worden wat er precies gebeurd is op een bepaald moment. Op het moment van opschrijven is dus nog niet bekend wat men later terug wil lezen. Het is dus van groot belang dat alle details in het logboek terechtkomen, zodat men later niets mist. Ook is het van belang dat de vastleggingen in een logboek authentiek zijn. De gegevens mogen niet verwijderd of ongecontroleerd gemuteerd worden.

 

Voordat u op reis gaat, maakt u indien gewenst een nieuw logboek aan via [ Logboek / Nieuw Logboek ]. Open dit logboek en geeft het via [ Bewerken ] de juiste naam. Als er al een logboek actief is, dan staat dat onder op de statusbalk van WinGPS 5 vermeld.

 

Een actief logboek start automatisch weer op als u uw laptop weer opstart, tenzij u het logboek voorheen bewust heeft afgesloten.

 

Let op: Als de automatisch te loggen gegevens niet bekend zijn, worden ze afgeleid uit een voorgaand tijdstip. Er staat dan een vraagteken achter. Als de GPS uitgevallen is, worden de logboekgegevens hiervan in het rood geplot.