Waterwegennetwerk

 

Het waterwegennetwerk omvat de kustwateren van Nederland, de binnenwateren van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Zweden, Frankrijk en de Oostzee. Het waterwegennetwerk kan via het Nieuwscentrum worden geüpdate.

 

U maakt het waterwegennetwerk zichtbaar via [ Beeld / Toon Waterwegen ]. Door met de cursor over de waterweg te gaan krijgt u informatie over die waterweg op die plaats.

 

De informatie over de Nederlandse vaarwegen is gebaseerd op het VIN-netwerk. VIN is de database van Rijkswaterstaat. Echt alles wat u maar over vaarwegen en kunstwerken zou willen weten is daarin te vinden, bijvoorbeeld brughoogten, maar ook de bedieningstijden van bruggen en sluizen.