LAT of NAP?

 

LAT en NAP zijn referentieniveaus ten opzichte waarvan waterstanden en dieptes worden uitgedrukt. Eenvoudig gezegd: het is de hoogte waar de "0" op de peilschaal staat.

 

 

Het verschil tussen LAT en NAP is op elke locatie anders. Wees dus voorzichtig met de interpretatie!

 

 

Let op: In de DKW-kaarten worden niet voor alle waypoint-locaties de dieptes herberekend van NAP naar LAT, omdat de locatie soms ver van een getijdenstation af ligt. Omrekenen zou een onbetrouwbaar resultaat geven. In die gevallen is ervoor gekozen om de NAP-waarde te laten staan.