Kaartdatum en Kaartprojectie

 

De vorm van de aarde wijkt door de aardrotatie en locale effecten net een beetje af van de bolvorm en wordt aard-ellipsoïde genoemd. De best passende vorm voor een bepaalde regio wordt bereikt door de ellipsoïde enkele tientallen of honderden meters te verschuiven t.o.v. van een gedefinieerd centrum van de aardbol. Deze verschuiving wordt vastgelegd in een zogenaamde kaartdatum (Engels: chart datum). Dit heeft dus niets met tijd en kalenderdatum te maken.

 

Een gemiddeld goed passende kaartdatum is WGS84 ook wel WG84 of WGE genoemd. Deze wordt vanaf rond 1984 als standaard kaartdatum aanbevolen. Veel kaarten, zoals de 1800-serie van de Nederlandse Hydrografische Dienst, zijn naar deze standaard omgezet.

 

Door middel van een kaartprojectie wordt de aard-ellipsoïde geprojecteerd op een platte kaart of beeldscherm. De volgende veelgebruikte kaartprojecties worden ondersteund door WinGPS:

 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar: http://www.edugis.nl.