Bestanden importeren

 

Via [ Bestand / Importeren ] kunt u gegevensbestanden importeren die elders gemaakt zijn. Met het importeerscherm kunnen trajecten en GPS-exchangebestanden in WinGPS5 geïmporteerd worden. In het importscherm kan het bestandstype worden geselecteerd dat moet worden geïmporteerd. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden:

 

 

Nadat een keuze gemaakt is uit een van de bestandformaten en er op [ Volgende ] is gedrukt dient het importbestand geselecteerd te worden.